Agera säkert i en osäker tid - Säkerhetsskydd

Vad är säkerhetsskydd?

Att verksamhet och information som är känslig för Sveriges säkerhet måste skyddas och handhas på ett säkert sätt, kan tyckas som en självklarhet. Likaså att delaktig personal är pålitlig och har rätt kompetens för sitt uppdrag. Verkligen ser dock annorlunda ut.

”Gårdagens hotbild är dagens verklighet” – Klas Friberg, Generaldirektör – Säkerhetspolisen. PUBLICERAD 27 MARS 2020, SVT Nyheter.

Få har undgått att kraven i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen som infördes 2019, numera innefattar privata aktörer som är verksamma inom säkerhetskänslig verksamhet. Trots en hårdare värld där hoten mot Sverige och vikten av att implementera lagstadgade krav ökar, har få verksamheter lyckats fullt ut med genomförandet – vissa har inte ens påbörjat arbetet.

Vidare har Coronapandemin svept in och påverkar hela vårt svenska samhälle på en nivå som vi ej varit utsatta för sedan andra världskriget. För att lägga ytterligare en dimension på läget kan Coronapandemin utnyttjas av främmande makt i ett syfte att inhämta säkerhetskänslig information och skada Sverige. Ett konkret exempel är att sårbarheten ökar i samband med att flera arbetar hemma utan ett adekvat skydd vilket ofta finns på sedvanliga arbetsplatsen.

Vi på Basalt kan säkerhet. Detta genom vår 10-åriga bakgrund av delaktighet i att bygga upp ett robust samhälle med uppdrag till myndigheter och privata aktörer samt konsulter med gedigen kompentens från exempelvis Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Har ni gjort er säkerhetsskyddsanalys? Vad har ni för skyddsvärden?

Agera säkert i en osäker tid - Säkerhetsskydd

Agera säkert ni med.
Låt oss, tillsammans med er, bygga upp skyddet för er verksamhet utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Vi är med från första analysen till slutrevision inom samtliga delområden: Informationssäkerhet, Fysisk säkerhet och Personalsäkerhet. Vi tillser att ni får med er kunskap, processer och dokumentation för att bibehålla lagkrav och möjligheten att vidareutvecklas inom säkerhetsskydd.

Basalt hjälper er med:

  • Säkerhetsskyddsanalys av er verksamhet
  • Informationssäkerhet och systemuppbyggnad
  • Säkerhetsprövning av er personal
  • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  • Utbildning inom de olika delområdena
  • Metoder, processer & dokumentation för er verksamhet
johan_lundin_square

Skribent

  • Utifrån flerårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom polismyndigheten och Försvarsmakten hjälper jag kunder att skapa ordning och utveckla kompetens inom personalsäkerhetsområdet genom strategiska och operativa åtgärder. Exempelvis hjälper jag till att upprätta och implementera styrande dokument och processer till att utföra säkerhetsprövningar och säkerhetsärenden samt genomföra utbildningar inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd.