Produktion av säkra it-system

Marknadens säkraste
airgapped-system

BEANS, Managed Operations Infrastructure, är ett airgapped-baserat it-system som uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven på marknaden. BEANS består av metodik, arkitektur och teknik som skapar full assurans och total kontroll över din skyddsvärda information.

BEANS

Skyddar det
mest skyddsvärda

Ett it-system kan brytas ner i komponenter som förvaltas och automatiseras individuellt. Med hjälp av BEANS-metodik kan komponenterna sedan byggas ihop till nyckelfärdiga it-system som kan förvaltas på ett förutsägbart och kvalitetssäkrat sätt.

Att gå från dagens normalsituation, bestående av ett potpurri av organiskt utvecklade it-system och funktioner, till samlade standardlösningar, är en stark trend. Detta ger mer förutsägbara och kostnadseffektiva system samt minskar ett företags beroenden av expertkompetens hos enskilda medarbetare eller externa konsulter. 

Vi är övertygande om att it-system i framtiden kommer att byggas och förvaltas med mer standardiserade och automatiserade metoder. BEANS representerar just en sådan metodik, baserad på hundratals manår av erfarenhet och kvalificerat arbete, åt kunder där kraven på kvalitet, säkerhet och assurans alltid haft högsta prioritet.

IT-säkerhet – Informationsskydd

Basalt SIEM Service

Skydda det viktigaste ni förfogar över i ert it-system – er information. Vår it-säkerhetstjänst Basalt SIEM Service kan hantera komplexa it-miljöer och samlar in och analyserar säkerhetsloggar, händelser och nätverksflöden. Tjänsten presenterar möjliga incidenter i en skräddarsydd och konfigurerbar kontrollpanel så att it-säkerhetsexperterna kan fokusera på rätt åtgärder – att förhindra och förbättra. 

Basalt SIEM Service kan konfigureras att använda maskininlärning i syfte att fastställa användarnas normala beteenden. För att i sin tur kunna identifiera avvikelser som kan tyda på otillåten aktivitet.

Analys av system- och säkerhetsloggar

Basalt Log Service

Att på ett säkert sätt få tag på alla system- och säkerhetsloggar är ett vanligt förekommande problem för alla typer av organisationer i en samtid när it-landskapet blir alltmer distribuerat och dynamiskt. it-system med elastisk arkitektur som använder molnteknik och containerteknologi gör utmaningen ännu svårare att tackla. Lösningen på nämnda problem heter Basalt Log Service – orkestrerad igångkörning och underhåll, dynamisk och automatiserad konfiguration. it-säkerhet på riktigt, från grunden. 

Basalts Log Service kan samla in loggar från i princip alla källor, garantera att dessa är säkra, upptäcka manipuleringsförsök och integreras med it-systemets befintliga identifieringstjänster.

Samla in telemetridata

Basalt Monitor Service

En huvudnyckel för att lyckas med en effektiv, kvalitativ och säker it-tjänst är att ha vetskap om hur resurserna i it-infrastrukturen används för att kunna analysera belastning kontra prestanda. Möjligheten att ha en central telemetriövervakning i sitt it-system möjliggör effektivare planering för underhåll och investeringar för att säkra verksamhetens olika processer. 

Basalt Monitor Service är en state-of-the-art-mjukvara som upptäcker nya nätverkskomponenter automatiskt, genererar hälsorapporter om ditt it-system, notifierar om anomalier uppstår, kartlägger användarnas beteende genom maskininlärning och kan integreras med andra IAM-tjänster.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss