Hot och risk på ny nivå

Ta del av den unika studien Svenskt Säkerhetsindex!

Svenskt Säkerhetsindex®

Hot och risk syns i nya dimensioner. Det ställer nya krav på dig och mig – vi måste tillsammans säkerställa rätt kunskap och lösningar. Vi sträcker ut en hand till dig, då du är en viktig beslutsfattare hos en av landets samhällsviktiga verksamheter och därmed också det svenska totalförsvaret.

Basalt AB är ett företag i säkerhetsbranschen som har ett starkt intresse att följa samhällsdebatten. Detta dels för att kunna bli bättre för våra kunder men också att försöka bidra till att samhället utvecklas på ett sätt som gynnar oss alla. Vi arbetar dagligen med att skapa trygghet och säkerhet – hos myndigheter och näringsliv, hos deras medarbetare och kunder. I vårt arbete upplever vi ofta behov av mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon. Med Svenskt Säkerhetsindex ändrar vi spelplanen och skapar en samlad bild.

Vi har därför inlett ett samarbete med företaget PMP och genomför studien Svenskt Säkerhetsindex (SSI) med syftet att undersöka hur personer på olika befattningar i samhället ser på trygghet, säkerhet, hot och trender i samhället. PMP Marknadskonsult har under 30 års tid arbetat med research och analys av situation och trender i marknaden. Resultatet av detta blir en unik samlad insikt i viktiga frågor kring trygghet och säkerhet.

Vi hoppas du ser nyttan av detta initiativ och vill hjälpa oss samla den värdefulla helhetsbilden – i Svenskt Säkerhetsindex!

Med vänlig hälsning,
Nicklas Haglund, VD Basalt AB

Ligg steget före.

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd. Kontakta oss så guidar vi er rätt!

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss