Utbildning i säkerhetsprövning

Basalt erbjuder en tvådagarsutbildning i säkerhetsprövning. Utbildningen grundar sig på gällande författningar och en vedertagen och erfarenhetsbaserad metod. Utbildningen innehåller en genomgång av de olika stegen i säkerhetsprövningen med särskilt fokus på intervjumetodik. Praktiska moment som syftar till att du som deltagare ska få träna dina kunskaper är en viktig del i utbildningen.

Målet med utbildningen är att samtliga deltagare efter genomgången utbildning ska ha mycket god kunskap om de olika steg som ingår i en säkerhetsprövning och en grundläggande färdighet i att själva kunna genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Vem kan gå utbildningen?

Vår utbildning om säkerhetsprövning riktar sig framför allt till dig som arbetar med HR och personalfrågor, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd eller som är säkerhetschef eller chef med personalansvar.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen genomförs av konsulter inom Basalt med många års erfarenhet av arbete med personalsäkerhet. Basalt har färdiga utbildningspaket men kan även skräddarsy utbildningar efter din organisations behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Utbildningstillfällen
Vi håller följande utbildningstillfällen tillsammans med Säkerhetsuniversitetet. Om din organisation är i behov av en utbildning vid ett annat tillfälle så går det bra att kontakta oss för förslag som passar dina behov.

8-9 mars – till anmälan

Varför behövs en utbildning i säkerhetsprövning?

För din verksamhet är det viktigt att inte bara anställa personer med rätt kompetens, utan även personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt. En felaktig rekrytering kan innebära stor skada för verksamheten och negativ publicitet för en myndighet – eller ett företags varumärke – med informationsläckage, förlorade intäkter och betydande kostnader för verksamheten som följd. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer krav på att skyddet av säkerhetskänslig verksamhet ska säkerställas, oavsett om det är inom privat eller offentlig sektor.

Vad innebär personalsäkerhet?

Personalsäkerhet är en av säkerhetsskyddsåtgärderna i säkerhetsskyddslagen. Syftet med personalsäkerhet är att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig. Personalsäkerhet ska också säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Personalsäkerhetsåtgärder, utöver registerkontroll som utförs av Säkerhetspolisen, kan även vidtas som verksamhetsskyddsåtgärder utanför säkerhetsskyddslagens tillämpningsområde för att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamheten.

Kursens innehåll

Agenda dag 1

 • Introduktion till säkerhetsskydd (syfte, regler, och vägledningar m.m.)
 • Säkerhetsklasser och säkerhetsskyddsklassificering
 • Personalsäkerhet
 • Vad är säkerhetsprövning?
 • Grundutredning/bakgrundskontroll
 • Grundutredning/säkerhetsprövningsintervju
 • Bedömning, beslut och dokumentation
 • Registerkontroll
 • Särskild personutredning

Agenda dag 2

 • Intervju-/samtalsmetodik
 • Workshop 1 – skapa relation
 • Workshop 2 – frågeord
 • Workshop 3 – frågeteknik
 • Workshop 4 – intervju
 • Uppföljande säkerhetsprövning & avslutande säkerhetssamtal
 • Mallar
 • Avslut

Vi kan också anpassa kursens innehåll efter era önskemål och behov.

 • Få tips och inspiration från Basalt
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss