Exjobb | Basalt

Examensjobb inom teknik

Säker Kafkabaserad informationsväxel

När vi bygger säkra system, behöver vi ofta kunna kommunicera med externa system. Dessa kan vara osäkra eller säkrade på en annan nivå – såväl högre som lägre. All uppkoppling innebär risk, och vissa system kommer aldrig att vara möjliga att koppla samman, men när vi väl kopplar samman system, vill vi kunna göra det på ett kontrollerat och förutsägbart sätt.

Exjobbet går ut på att förstå vilka åtgärder specifika säkerhetsnivåer kräver och hur en Kafka-installation kan se ut som stöttar dessa nivåer. En rimlig del behöver läggas på att lära sig Kafka. Alla problem eller varianter behöver inte lösas, men någon del behöver komma i mål i meningen att en feature går att visa och köra. Begränsningar och genvägar behöver dokumenteras.

Frågeställningarna som hinns med blir upp till dig att definiera. Om ni vill jobba i par med exjobbet, kan ambitionsnivån justeras därefter. Frågeställningar att täcka som är relevanta för Basalt är:

  • Kan vi bygga en informationsväxel som baserad på informationsklassificering lagrar data på ett adekvat sätt, där lokal lagring tillämpas för viss säkerhetsklassning och moln för annan lagring?
  • Hur behöver i så fall en sådan Kafka-installation se ut?
  • Vilka säkerhetshot gäller för var en sådan server är placerad?
  • Hur kontrollerar man säkerheten i kommunikation till övriga tjänster?
  • Vilka komponenter krävs för att garantera säkerhet? Vad innebär de garantierna?
  • Hur kan en sådan lösning utformas för att kunna utbyta data med andra system som inte är lika hårt skyddade?
  • Hur kan vi bygga in säkerhetslösningar i en hårdvara som vi sätter ”framför” Kafka-servern?

Handledare hos Basalt är Michael Buczek

Välkommen med din ansökan hösten 2023!

Skicka in din ansökan

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss