Nyckelfärdiga lösningar

 • Skydda din verksamhet med BEANS

  BEANS, Basalt Enterprise Architecture är vårt eget koncept där vi samlat våra erfarenheter av att bygga system med extrema säkerhetskrav. BEANS består av metodik, arkitektur och teknik som ger säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och komponenter. Vår utvecklings- och förvaltningsmetodik ger assurans, kvalitet, säkerhet, transparens och effektivitet.

  Ett IT-system kan brytas ner i komponenter som förvaltas och automatiseras individuellt. Med hjälp av BEANS-metodik kan komponenterna sedan byggas ihop till nyckelfärdiga IT-system som kan förvaltas på ett förutbestämt och kvalitetssäkrat sätt.

  Att gå från ett potpurri av lösningar till samlade lösningar som bygger på standard är en stark trend idag. Det ger mer förutsägbara och konstnadseffektiva system och minskar ett företags beroenden av enskilda individer eller expertkompetens via konsulter. Vi övertygande om att det är så här IT-system kommer att byggas i framtiden.

  Läs mer om våra olika nyckelfärdiga lösningar:

  Basalt Log Service
  Med en loggserver finns systemets historik lagrad. Allt som sker kan spåras. Utveckling och förvaltning kan ske säkert. Analys och uppföljning genom logg ökar tryggheten i organisationen och höjer kvaliteten på IT-leveranserna. Läs mer…

  Basalt Monitor Service
  Ett verktyg som ger stöd att fatta beslut kring den interna ICT-leveransen. Genom att samla in och analysera telemetridata från systemets olika delar, blir det möjligt att upptäcka trender. Det möjliggör proaktiv drift och förvaltning. Med hjälp av insamlade data skapas underlag för att förutsäga framtiden. Basalt Monitor Service innehåller kraftfulla analysverktyg och funktioner för visualisering av analysresultat. Läs mer…

  Våra system har modern arkitektur som bygger på molnteknik, kryptering, inkapsling, automatisering, robotisering och säkerställda, formaliserade utvecklingsmiljöer. Arkitektur och metodik kombineras sedan med tekniska standardprodukter och innovationer för att skapa framtidens säkra, högkvalitativa, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och lösningar.