Nyckelfärdiga lösningar

  • Basalt har utvecklat konceptet BEANS, Basalt Enterprise Architecture. BEANS består av metodik, arkitektur och teknik för att skapa säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och komponenter. BEANS-konceptet innebär en utvecklings- och förvaltningsmetodik som ger assurans, kvalitet, säkerhet, transparens och effektivitet. Alla dessa egenskaper är grundprinciper som alltid kan föras i bevis. IT-system bryts ner i komponenter som individuellt förvaltas och automatiseras. Dessa komponenter kan sedan byggas ihop genom BEANS-metodiken till nyckelfärdiga IT-system som kan förvaltas på ett förutbestämt och kvalitetssäkrat sätt. Ambitionen med denna metodik är att förändra landskapet runt IT-system och IT-infrastrukturer för att gå från dagens potpurri av lösningar till mer standardiserade lösningar som är mer förutsägbara, billigare och inte har beroenden till enskilda individer eller expertkompetens via konsulter. Basalt gör analysen att detta är en trend som kommer allt starkare under de kommande åren.

    En fördel som Basalt drar ur arbetet med att utveckla komponentbiblioteket enligt BEANS-metoden, är att produktifiera delarna under resans gång. Vi har idag produktifierat en logg- och en monitorkomponent. Dessa marknadsförs och säljs idag som tjänster till våra kunder. Dessa två komponenter utgör bara en första liten del av den framtida kompletta floran av komponenter som utgör målbilden inom BEANS-konceptet.

    BEANS innehåller utöver metodik också en modern arkitektur som baseras på modern molnteknik, kryptering, inkapsling, automatisering, robotisering och säkerställda, formaliserade utvecklingsmiljöer. Arkitektur och metodik kombineras sedan med tekniska standardprodukter och innovationer för att skapa framtidens säkra, högkvalitativa, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och lösningar.

    Läs mer om våra olika nyckelfärdiga lösningar: