Tekniska konsulttjänster

 • Basalt erbjuder tekniska konsulter inom systemintegration och säkerhet. Vi har bred och djup kompetens inom säkra lösningar oavsett teknisk plattform, nätverk, förvaltning och säkra molnlösningar.

 • Kontakta Basalt
  • Helhetsåtagande

  • Inom ramen för Basalts expertområde Verksamhetsskydd kan vi erbjuda våra kunder ett komplett stöd från regelverks- och lagtolkning, informationskartläggning och kontinuitetsplaner till säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva tekniska lösningar. Efter implementation och drifttagning av regelverk och teknik kan vi vara en partner under systemens hela livscykel avseende compliance, säkerhet, kvalitet och pålitlighet. Vi bygger inga proprietära lösningar som skapar inlåsningseffekter utan vill att våra kunder fortsätter att välja Basalt som partner baserat på att vi gör jobbet på det bästa och mest effektiva sättet.

  • Systemarkitekter

  • IT-säkerhet

   Basalt kan hjälpa er med den balansgång som är dagens IT-säkerhetsutmaning. Vi har lång erfarenhet av att hantera sekretessbelagda uppgifter och att designa, bygga och förvalta system godkända för säkerhetsklassificerad information. Vi kan leverera nyckelfärdiga system byggda för att hantera information med en säkerhetsklassning motsvarande Hemlig/Secret enligt svensk lagstiftning.

   Våra säkerhetsexperter genomför Hot- Risk- och Sårbarhetsanalyser utifrån era behov. Baserat på våra analyser tar vi sedan fram en säkerhetsarkitektur och erforderliga säkerhetslösningar. För befintliga system analyserar vi nuvarande design och säkerhetslösningar för att hitta problem som bör åtgärdas. Vi utför penetrationstester och sårbarhetsgranskningar för att identifiera IT-säkerhetsbrister i system, nätverk eller applikationer och levererar rekommenderade åtgärder.

   System och design

   Basalt tar fram arkitektur och design för kompletta system och applikationer som ställer höga krav på både säkerhet och tillgänglighet. För att vår arkitektur och design ska möta dina behov identifierar vi era verksamhets- och säkerhetsmål och bryter sedan ned dessa till funktionella och icke-funktionella krav. Vi erbjuder tjänster runt arkitektur och design för både nyutvecklingsprojekt och vid förändringar av befintliga lösningar. Genom att analysera befintliga lösningar kan vi hjälpa er att identifiera möjliga förbättringar i nuvarande arkitektur. Vi kan även genomföra påverkans- och beroendeanalyser för att minska risken för problem vid förändringar. För att underlätta vid teknikskiften kan vi hjälpa er att ta fram lösningar där era svårersättliga arvssystem kan integreras i en modern miljö.

  • Test

  • Basalt erbjuder både kompletta test-tjänster och skräddarsydda lösningar. Våra kompletta tjänster innefattar allt från den initiala kravanalysen till den slutgiltiga testrapporten, grundat på en balans mellan tid, kostnad och kvalitet. Våra testare är ISTQB-certifierade och har mångårig erfarenhet av att arbeta med tester.

  • Infrastruktur

  • Basalt har erfarna konsulter inom IT-infrastruktur. Vi täcker hela kedjan från hårdvara till nätverk, virtualisering och operativsystem. Tyngdpunkten ligger på Microsoft-baserade miljöer, där vi har konsulter som kan Windows Server, serverhårdvara från de stora tillverkarna, olika backupprogramvaror samt flertalet hypervisors för virtualisering.

   Basalt kan erbjuda stöd till drift av system, eller teknisk rådgivning och testning vid integration av hårdvara och mjukvara i befintliga miljöer.

   Vi har lång erfarenhet av system med mycket hög säkerhet och stor kunskap om de olika säkerhetsutmaningar som finns vid integration av olika programvaror och hårdvaror från olika tillverkare, samt metoder för att hantera detta.