Basalt Monitor Service

 • Varför används Basalt Monitor Service?

  Beslutsstöd för den interna ICT-leveransen med syfte att upprätthålla kvalitet i leveransen och upptäcka trender för proaktiv drift och förvaltning. Kostnadsreducerande genom att förebygga underhåll och förutseende av fallerande komponenter.

  Reaktivt

  • Samla in telemetridata från uppsjö av källor: operativsystem, utrustning och applikationer
  • Analysera telemetridata i ett kraftfullt webbaserat analysverktyg

  Proaktivt

  • Tillämpa maskininlärning för att upptäcka trender
  • Bli notifierad när problem uppstår, eller håller på att uppstå

  Lösningen medger djupgående statistisk analys och prognosmöjligheter av framtida problem och utmaningar. Kraftfulla visualiseringsmöjligheter.

  Ladda hem Basalt Monitorservice produktblad:

  •  
  • Kraftfull inbyggd teknologi

  • Kraftfull inbyggd teknologi anpassad för upprätthållande av den moderna moduluppbyggda nät- och systemarkitekturen. Automatisk upptäckt av enheter och tjänster, från katalog, utan att skanna nätverket.

  • Skalbarhet och tillgänglighet

  • Skalbarhet och tillgänglighet med effektiv hantering av stora mängder data, med över 100k datapunkter per sekund per server.

   Hierarkisk insamling av data och generering av larm via federering.

   Redundans utan multipla larm.

  • Automatisk bortrensning av data

  • Inställning av automatisk bortrensning av data, med arkivmöjlighet av värden från tidigare insamlad data för senare analys.

   Hanterar tjänster som automatiskt skalar horisontellt över infrastrukturer, virtuellt eller av fysiska enheter, omöjligt med traditionella verktyg.

  • Effektiv hantering

  • Baserat på takten under definierad period, när kommer något att inträffa, t.ex. disk full inom x tim/min.

   Effektiv hantering genom inbyggd maskininlärning för kontinuerlig optimering av system.

  • Larmindikatorer och tröskelvärden

  • Larmindikatorer och tröskelvärden via olika larmkanaler och baserat på all data i databasen.

   Grunduppsättning av regler för enkel och smidig hantering utan programmering.

  • Säkerhet

   • Basalt Authentication Service
   • Transportskydd vid överföring av information
   • Autentiserad åtkomst till data
   • Rollbaserade behörighetsnivåer
   • Kan kopplas till externa källor som Active Directory
   • Endast behöriga larmsändare
   • Certifikat från inbyggd CA eller annan
   • Härdat operativsystem
   • Säker utveckling och förvaltning