Exjobb | Basalt

Examensjobb inom AI

Exjobb på Basalt med inriktning på AI

Basalt gör en satsning på en ny produkt, som är en paketering av den unika kunskap man har i hur man bygger och driftar säkra IT-system. Produkten är en driftsplattform, utformad efter principer som ger hög driftssäkerhet och hög skyddsnivå för såväl plattformen som informationen i de system som driftas i den.

Vi ser att AI och statistiska metoder används och röner stor uppmärksamhet när de används för att förbättra vår förmåga att möta IT-säkerhetshot.

Vi ser därför en möjlighet att låta dig som student experimentera fritt inom ett område du vill titta närmare på för att skapa en prototyp eller ett koncept som använder AI och skulle kunna bli en komponent i vårt erbjudande till marknaden.

Vi tror att det är roligare att jobba i ett team, och att vi har nytta av att interagera med varandra. Vi ser också det som ett större lärande än när man arbetar helt isolerat. Om du har förslag på hur du och någon studiekamrat vill utforma och fördela arbetet, är det väldigt välkommet.

Vi har ett antal uppslag på frågeställningar, men det är din idé som är det viktiga!

Förslag på idéer:

  • Analys av indata och dess möjligheter: Vilken information behövs för att upptäcka intrångsförsök? Vad finns tillgängligt i interna system idag? Vad kan man se om man har tillgång till data från flera kunder? Vilka unika aspekter kan vi tillföra om vi skulle kunna tillföra information som idag inte är tillgänglig? Arbeta vidare med analysen, testa och träna modeller och analysera resultat.
  • Hur kan man använda kunddata utan att känslig information förs ut från plattformen? Hur kan vi omforma information så att informationsförluster blir små men nyttan förblir stor? Vilka begränsningar innebär det? Koncept och idéer för att upptäcka underligheter utan tillgång till data i klartext. Vilken typ av modeller leder det till? Lägg upp en plan och experimentera fritt!

Handledare hos Basalt är Michael Buczek

Välkommen med din ansökan hösten 2023!

Skicka in din ansökan

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss