Exjobb | Basalt

CISO-bot dialogdesign

vCISOns ”hjärna” behöver vara en bot som kan interagera via text med en användare. Boten måste kunna föra en dialog i form av korta frågor och svar. Svaren behöver vara baserade på data från andra system, varför boten behöver ha gränssnitt för informationsutbyte på ett eller annat sätt.

CISO:n behöver också kunna ta egna initiativ till en dialog Till exempel om en användare på det egna nätet har upptäckte ett hot på sin dator, varnas andra användare som byter information med vederbörande. vCISO behöver kunna:

  • varna proaktivt baserat på vissa signaler
  • berätta om status
  • svara på vanliga frågor

Det finns väl utbyggda ramverk för att hantera dessa scenarier i en bot. Fokus i arbetet är att bygga boten och dialogerna den. Utformning av dialoger och texter som boten kan vara ett tidsödande arbete och vi ser därför gärna att ni är två personer som jobbar tillsammans med exjobbet. Speciellt värdefullt är det att itererasamtals-upplevelsen med användare, så att man snabbt kan förbättra samtalskvaliteten.

Välkommen med din ansökan hösten 2023!

Skicka in din ansökan

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss