• Basalt kan hjälpa er att upptäcka om ni blir utsatta för IT-angrepp

  22 Februari 2018
 • Både i Sverige och utomlands rapporteras det allt oftare om ett nytt sätt att angripa företag och myndigheter, med syfte att hitta exempelvis affärskritisk information eller insikt i / om samhällsviktig verksamhet.

  Det nya är att angriparen väljer ett tillvägagångssätt som i korthet innebär att man når sitt mål, hittar rätt information hos olika företag eller myndigheter, via en av företagets eller myndighetens tjänsteleverantörer till vilka man helt eller delvis outsourcat sin...

 • Skribent

 • Basalt om utvecklad kontinuitetshantering

  22 Januari 2018
 • Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och det blir mer och mer tydligt att vi måste säkerställa samhällets lokala förmåga att leverera kritiska delar och nivåer inom såväl sitt verksamhetsansvar som geografiskt ansvar. Detta innebär att det inte räcker med den traditionella synen på kontinuitetshantering so...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Hur ser dagens livsmedelsförsörjning i kris ut?

  7 December 2017
 • Hur bygger vi upp ett nytt civilt försvar, hur länge klarar Sverige av en total avspärrning innan livsmedlen tar slut i våra affärer och hur ser dagens livsmedelsförsörjning i kris ut? Det och mycket mer fick deltagarna i Mötesplats livsmedelsförsörjning ta del av när Livsmedelsverket samlade nästan 100 personer från kommuner, myndigheter, livsmedelsproducenter, livsmedelsdistributörer, forskare och branschorganisationer.

  Harald Svensson från Jordbruksverket inledde dagen med att beskr...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt deltog i Offsäks höstkonferens

  28 November 2017
 • Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet (offsäk) är en intresseorganisation för de som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i offentlig sektor.
  Föreningen består av organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post & Telestyrelsen m.fl. och varje höst anordnar föreningen en höstkonferens. I år deltog Basalts Katarina Kjellman och Katarina fick bl.a. lyssna till flera intressanta föreläsningar o...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt kan ge stöd att utveckla arbetet med samhällsviktiga verksamheter – planera nödvattenförsörjning

  26 Oktober 2017
 • Basalt har konsulter med lång erfarenhet att på olika sätt stödja och utveckla flera för samhället viktiga aktörer, bl.a. dricksvattenproducenter. Nu har vi breddat vår kompetens ytterligare och inom nödvattenförsörjning! Den 24 oktober deltog Basalts Katarina Kjellman i Livsmedelsverkets utbildning nödvattenförsörjning.

  Tillgången till dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera då de flesta verksamheter har ett dricksvattenbehov.  Och det finns verksamheter...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Strategisk utblick ”Närområdet och nationell säkerhet”

  13 Oktober 2017
 • Onsdagen den 11 oktober bjöd Försvarets forskningsinstitut (FOI) på presentation av FOI:s profilrapport Strategisk utblick- nr 7 i ordningen! Basalts Katarina Kjellman var på plats och fick ta del av aktuell forskning och analyser på en rad olika ämnen av strategisk betydelse för den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Årets rapport fokuserar på närområdet och vår nationella säkerhet och åhörarna fick bland annat ta del av ett anförande av försvarsminister Pet...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalts expert inom samhällssäkerhet talade på SIS Conference Center

  26 September 2017
 • Swedish Standards Institute (SIS) event samhällssäkerhet och standardisering

  Hur ser din organisations eller företags beredskap och robusthet ut? Detta och mycket mer fick de som deltog i SIS eventet svar på när några av Sveriges främsta experter inom samhällssäkerhet och standardisering samlades på SIS Conference Center den 21 september. Från MSB kom Magnus Winehav och berättade om myndighetens arbete med nationella risk- och förmågebedömningen. Om det senaste...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt deltog i säkerhetskonferensen SEC-T

  22 September 2017
 • Gone in 60s: Spränga, borra eller kanske bränna hårddisken? Vad är det effektivaste sättet att förstöra en disk vid en attack? Det och mycket annat fick vi lära oss på årets upplaga av den svenska säkerhetskonferensen SEC-T.   Ett av de intressantaste passen rörde beskrivningen av ISIS välorganiserade cyberorganisation, hur de arbetar och hur de som tur är fortfarande är ganska tekniskt inkompetenta och därför ofta misslyckas med att skydda sin kommunikation, vilket underlättar underrättelsearb...
 • Skribent

  Roger är en av grundarna till Basalt och en erfaren teknisk projektledare, systemarkitekt, systemintegratör och utvecklare. Han har djup teknisk specialistkompetens runt militära verksamhetsapplikationer, GIS, säkerhet, datakommunikation och system management. Han arbetar med lösningar baserade på Microsoftteknik, Linux och Cisco i kombination med en stor mängd OpenSource-produkter som t.ex. OpenStack, Prometheus och Kubernetes.

 • Basalt deltog i AFCEA-seminariet

  11 September 2017
 • Hur arbetet går med att bygga det nya totalförsvaret fick Katarina Kjellman ta del av när höstens första AFCEA-seminarium arrangerades i samarbete med Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. AFCEA är en global organisation (ca 70 000 medlemmar) och med syfte att samla näringsliv, industri och myndigheter för att utveckla och dela kunskap inom säkerhetsområdet (security).

  Nyligen presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att stärka totalförsvaret, t ex...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • GDPR hos Automation Region

  7 September 2017
 • Kristoffer Arfvidson var inbjuden att vid två tillfällen tala ihop med Automation Region om den nya EU-lagen GDPR och hur den kommer att fungera ihop med framtidens Artificial Intelligence (AI) och de etiska frågor som uppstår i och med att AI tar över mer och mer av vår vardag.

  Under föreläsningen togs det upp artificiell intelligens och dess applikationsområden som maskininlärning, autonoma system och Robotic Process Automation och hur de används idag för att reducera...