• Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

  24 Juni 2019
 • Det finns olika definitioner av vad en effekt är, men i detta sammanhang ser vi en effekt som det långsiktiga resultatet av en process.

  CMDB är en viktig del för att framgångsrikt införa ITIL i organisationen, men att det finns flera fällor som fäller många. Teorin beskriver hur det finns starka bevis som visar hur CMDB-projekt kan bli farliga när oberoende grupper inom IT (servicedesk, datacenter) försöker bygga sina ”egna” CMDB. Under 2006 presenterades några effekter som ide...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Ett samtal om Basalts satsning inom krisberedskap och totalförsvar

  30 Januari 2019
 • I mitten av januari började Anders Brännström som senior rådgivare på Basalt, med ansvar att bygga företagets satsning inom krisberedskap och totalförsvar. Med sin långa tjänstgöring inom Försvarsmakten, har Anders en gedigen erfarenhet av vad det innebär att värna det svenska samhället och vad en återuppbyggnad av det svenska totalförsvaret kan innebära för såväl det offentliga som det privata.

  När Anders diskuterar krisberedskap och totalförsvar tillsammans med sin kollega Katarina K...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Risker, möjligheter och tröskeleffekt

  3 December 2018
 • Vi befinner oss i början av återuppbyggnaden av det svenska civila försvaret och här är bland annat livsmedelsförsörjning ett prioriterat område. Vad kommer att krävas för att vi ska få mat på bordet även om det värsta händer? Kan försvarsmakten laga egen mat och kommer staden försörja alla? Kommer el, kommunikation, it-system, dricksvatten och transport behövas när mat ska produceras och levereras i ett gråzonsläge? Kommer vi kunna använda våra betalkort, hur ser försörjningskedjan ut oc...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Ledningssystem – är det ett IT-system?

  14 November 2018
 • Inom alla organisationer och företag finns processer och riktlinjer som beskriver ledningens viljeyttring om hur arbetet skall bedrivas. Det finns policys om likabehandling eller jämställdhet, säkerhet, hållbarhet, informationssäkerhet med flera. Det finns riktlinjer och instruktioner som vänder sig till medarbetare och leverantörer för att beskriva hur delar av arbetet skall utföras.

  Gemensamt för dessa är att de är dokumenterade. Är de inte dokumenterade, finns de inte. Ett ledningss...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Informationssäkerhet – vad betyder det?

  31 Oktober 2018
 • Om vi delar upp ordet i två delar Information och Säkerhet – blir det kanske tydligare.

  På Wikipedia står ”Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta. Information utgör substansinnehållet...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Säkerhet är lönsamt

  31 Augusti 2018
 • Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete sparar pengar genom att skapa ordning och reda samt minska risken för störningar. Och för organisationer som redan arbetar med strukturerad riskhantering, är det enkelt att efterleva de nya kraven. Det var budskapet på Basalts augusti-frukostmöte kring NIS-direktivet.

  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, eller NIS-regleringen, som trädde i kraft första augusti, berör samhällsaktör...

 • Paketerad, förvaltad och supporterad implementation av ELK-stacken

  9 Juli 2018
 • En aktuell lösning på ett länge eftersatt problem. Basalts lösning för logghantering ger långvarig säkerhet till förutsägbar kostnad.

  Hantering av system- och säkerhetsloggar har alltid varit av yttersta vikt i ett IT-system. Men logghanteringen har alldeles för länge varit eftersatt av företag och myndigheter. Idag är det kanske ett av de mest aktuella områdena att implementera i nya och gamla IT-miljöer. Det handlar inte bara om att skapa högre säkerhet och spårbarhet, utan ...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

 • Vårt dricksvatten – en prioriterad fråga?

  27 Juni 2018
 • Att garantera försörjning av dricksvatten är sannolikt det viktigaste en kommun kan göra för sina invånare. Dricksvattnet är en av samhällets viktigaste leveranser, en förutsättning för våra liv, vår hälsa och samhällets funktionalitet. Därför är det bra att börja arbetet med kontinuitetshantering med just dricksvattenförsörjning –  ett bra exempel som tydligt illustrerar samhällsnyttan med kontinuitetshantering. Inget vatten – inget liv! Grunden för att bygga ett civilt försvar och en ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

  13 Juni 2018
 • I december 2015 beslutade regeringen om planeringanvisningar för ett civilt försvar med krav på årlig redovisning av åtgärder och resultat. Men arbetet måste börja underifrån.  

  Den 11 juni 2018 publicerade Försvarsdepartementet texten ”Utveckling av ett modernt totalförsvar” på sin hemsida. Texten beskriver regeringens syn på totalförsvaret och summerar de åtgärder som regeringen hittills vidtagit för att återuppbygga Sveriges totalförsvar enligt riksdagens försvarsbe...

 • Skribent

  Michael är säljare på Basalt AB och har lång erfarenhet från affärsutveckling och marknadsföring med fokus på kundnytta och komplex lösningsförsäljning. Med sitt kundorienterade sätt har Michael vunnit stor respekt och förtroende i kundledet vilket driver affärer och nöjda kunder.

 • Förändras samhällskontraktet när hot- och riskbilden förändras?

  30 Maj 2018
 • Globalisering och digitalisering i kombination med ett spänt omvärldsläge har aktualiserat frågan om Sveriges totalförsvar och vår förmåga att upprätthålla samhällets funktioner. Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson, Basalts konsulter inom systematiskt säkerhetsarbete, beskriver nedan sin syn på var arbetet med att skapa ett motståndskraftigt Sverige måste börja.

  Samhällskontraktet som vi har kan liknas vid en finmaskig väv av krav, förväntningar, skyldigheter och ...