• Basalts slutsatser om CMDB

  20 Augusti 2019
 • I den studie som genomfördes i samband med införandet identifierades en generell slutsats att införandet blev lyckat och driftteknikerna som skulle arbeta med den tyckte det fungerade bra. Utifrån resultaten från studien gick det att se att litteraturen täckte alla viktiga delar när det kom till införandet. Men det gällde att ta sig tid att se över vilka förutsättningar som fanns för det enskilda företaget. En viktig lärdom att ta med var att se till att ha ordentligt med tid, oavsett vilken ...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilka effekter upplevde Basalt efter införande av CMDB?

  14 Augusti 2019
 • För att kunna mäta vilka effekter som vi på Basalt kunde identifiera, genomfördes en andra enkät som analyserades gentemot den första.

  Av de effekter som tillhörde Nå Information blev tre av fyra effekter uppfyllda. Respondenterna ansåg sig upplevt positiva effekter kring kostnadskontroll, informationskällor och spårbarhet. Utifrån en analys av detta identifieras det att Nå Information har bidragit med positiva effekter efter införandet av CMDB. Alla identifierade effekter hade innan e...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

  24 Juni 2019
 • Det finns olika definitioner av vad en effekt är, men i detta sammanhang ser vi en effekt som det långsiktiga resultatet av en process.

  CMDB är en viktig del för att framgångsrikt införa ITIL i organisationen, men att det finns flera fällor som fäller många. Teorin beskriver hur det finns starka bevis som visar hur CMDB-projekt kan bli farliga när oberoende grupper inom IT (servicedesk, datacenter) försöker bygga sina ”egna” CMDB. Under 2006 presenterades några effekter som ide...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilka svårigheter innebär ett införande av CMDB?

  11 Juni 2019
 • Teorin beskriver en del svårigheter som identifierades vid införandet av CMDB. Den första handlade om att det är svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Poängen med detta menade teorin hade med spårbarheten att göra. Det är inte alltid det är nödvändigt att kunna spåra varje enskild CI, medan i vissa andra fall är det viktigt. Organisationens egna processer stämmer inte alltid överens med processerna som IT...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Hur ska man införa en CMDB, i teorin?

  4 Juni 2019
 • Det kan anses som svårt att införa en CMDB i en organisation. Hur beskriver teorin att man på bästa sätt ska bedriva införandet?

  En av de svårigheter man kan stöta på vid införandet är att det kan upplevas som svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Det är inte heller alltid organisationens egna processer stämmer överens med processerna som ITIL arbetat fram. Processerna kan påverka hur CMDB ska komma att fungera. För att kunna använda en CMDB ...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilken nytta kan man ha av en CMDB?

  28 Maj 2019
 • En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, detta genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare. Genom optimering av tjänstetillgångarnas prestanda förbättras den totala servicen, kostnader och risker som orsakats av dåligt skötta tillgångar, t.ex. driftstörningar optimeras. Configuration Management, CM, ger en bättre inblick när det kommer till exakta presentatio...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vad består en CMDB av och är det en tillgång?

  21 Maj 2019
 • En CMDB består av en mängd Configuations Items, CIs. Det finns ett gäng definitioner av CI. Lacy & Norfolk (2010) definierar CI som alla objekt som måste hanteras för att leverera en IT-tjänst. CI är typiskt IT-tjänster, hårdvara, mjukvara, byggnad, människor och formell dokumentation som processdokumentation och tjänstenivåavtal. Information kring varje CI registreras i en konfigurationspost och underhålls sedan under hela dess livscykel av CM.

  Eriksson & Öberg (2013) ger exem...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • CMDB hjälpte oss – kan det hjälpa er organisation?

  14 Maj 2019
 • För ett antal år sedan införde vi en CMDB här på Basalt, och i samma veva genomfördes en studie i detta ämne. Vilka effekter skulle vi som drifttekniker egentligen kunna se efter införandet? Studien arbetade kring två frågeställningar:

  Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag? Uppnår CMDB driftteknikernas förväntningar på effekter?

  I en serie blogginlägg kommer jag gå ig...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Basalt hittar fler sårbarheter i McAfee ePolicy Orchestrator vid penetrationstest

  17 April 2018
 • Inom ett penetrationstestuppdrag för en kund har Basalt upptäckt sårbarheterna CVE-2018-6659 och CVE-2018-6660 i programvaran ePolicy Orchestrator. McAfee har publicerat i säkerhetsbulletin SB10228 med information och rättningar. McAfee ePolicy Orchestrator är en skalbar centraliserad säkerhetshanteringsprogramvara som effektiviserar hanteringen av säkerhet för företag. Mjukvaran hanterar bland annat antivirus på klienter och används oftast i Enterprisemiljöer.

  McAfee EPO används av ci...

 • Skribent

  Christoffer Wiman arbetar som applikationsgranskare och penetrationstestare på Basalt.

 • Röda Hattar i Finländska Moln

  11 December 2017
 • Red Hat anordnar emellanåt workshops för sina partners. I slutet av november anordnade de en tre dagar lång Cloud Infrastructure Architecture Workshop i Helsingfors. Denna workshop hade fokus på Red Hats produkter inom molnet och hur man som partner kan använda dessa produkter för att lösa sina kunders behov. Basalt åkte dit för att ta pulsen på det senaste inom cloud och Red Hats produktportfölj.

 • Skribent

  Christoffer är en certifierad specialist inom Linux med en masterexamen inom IT-säkerhet och Artificiell Intelligens. Han skriver oftast om sin erfarenhet inom Red Hat, DevOps och container-teknologi.