• Hur införde vi på Basalt CMDB?

  16 Juli 2019
 • Nu är det dags att gå in på hur vi införde CMDB hos oss på Basalt. För att kunna få mätbara effekter genomförde vi en enkät innan införandet och en enkät efter. Den första enkäten som genomfördes handlade om att få driftteknikernas syn på hur arbetssituationen var innan CMDB infördes.

  Respondenterna förväntade sig att en CMDB skulle ge en bättre överblick över de komponenter som utgjorde den interna IT-miljön. De ville kunna härleda och avhjälpa problem på ett bättre sätt. Respondenter...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Med vardagen och leveransförmåga som grund börjar vi bygget av svenskt totalförsvar

  9 Juli 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om dessa områden och nu är det dags att borra lite djupare i hur man kan göra för att fortsätta arbetet med att bygga totalförsvarsförmåga.

  Kommuner och företags förmåga att hantera avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att inom totalförsvaret hantera statsunderstödda handlingar med fientligt syfte o...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Säkerhet – kultur eller bara kul

  23 Maj 2019
 • 28 maj håll SIS Informationssäkerhetsdag med fokusering på hur säkerhet kan införlivas som en del av företagens kultur. Basalt finns med på dessa dagar.

  Vi pratar gärna om hur säkerhet är en naturlig del av vår företagskultur och hur vi kan hjälpa er att uppnå detsamma. En kul tur till säker kultur.

  Ladda gärna hem vårt produktblad om “Säkerhet är pengar̶...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Hur äter man en elefant – eller fördelen med riskbaserat arbetssätt

  20 December 2018
 • Det finns många sätt att möta vardagen och den allt mer komplexa och osäkra omvärlden. Vår erfarenhet är att säkerhetsarbetet ofta tenderar blida ett eget ekosystem i en organisation, inte en del av organisationens ekosystem. Det blir ofta något som ska lösas i isolation av just vardagen, leveransen, verksamheten och målen. Antingen blir allt ett hot och nästan allt behöver skyddas, eller så är det något som upplevs som onödiga restriktioner, svårt och obegripligt. Det bildas reservat där...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Risker, möjligheter och tröskeleffekt

  3 December 2018
 • Vi befinner oss i början av återuppbyggnaden av det svenska civila försvaret och här är bland annat livsmedelsförsörjning ett prioriterat område. Vad kommer att krävas för att vi ska få mat på bordet även om det värsta händer? Kan försvarsmakten laga egen mat och kommer staden försörja alla? Kommer el, kommunikation, it-system, dricksvatten och transport behövas när mat ska produceras och levereras i ett gråzonsläge? Kommer vi kunna använda våra betalkort, hur ser försörjningskedjan ut oc...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Kommunernas ansvar för krisberedskapen

  7 November 2018
 • Sveriges 290 kommuner har ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar inom sitt geografiska område. En ny mandatperiod innebär att mycket ska på plats senast sista december under mandatperiodens första år. Bland annat ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunens mål och inriktning för krisberedskapsarbetet, om styrning, processer för risk och sårbarhetsanalys och ambitioner i geografiskt områdesansvar.

  När det gäller risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen analysera v...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Hur man efter fyra timmar kan uppnå effekt med kontinuitetshanteringen

  24 Oktober 2018
 • Kan man verkligen få effekt och verksamhetsnytta med kontinuitetshanteringsarbetet redan efter fyra timmar? Ja, det hävdar Basalts konsulter inom kontinuitetshantering Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson. För kunskapen om vilka behov som organisationen måste säkerställa oavsett yttre eller inre påfrestningar är något som finns i varje organisation. Det är när organisationen under en halv eller heldag får möjlighet att lyfta, vrida och vända på all sin kunskap om leveranser, resurser ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Har er organisation uppgifter som oavsett händelse måste fungera?

  16 Oktober 2018
 • Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och utföra uppgifter. Håller vi inte koll på vad som kan hända och hur organisationen faktiskt kan påverkas av ett avbrott, kan verksamhetens långsiktiga överlevnad faktiskt hotas. I värsta fall kan samhällsviktiga funktioner eller verksamhet påverkas negativt.

  Kontinuitetshantering handlar om att skapa förutsättningar för en organisation att hållbart överleva. S...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • SIS perspektivdag konferens

  9 Februari 2017
 • Nu kan du äntligen säkra din plats till SIS Perspektivdag – Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.

  Den 6 april kommer vår seniorkonsult Fredrik Pettersson att delta som talare på SIS konferens. Läs mer i nedanstående info ifrån SIS.

  09:45 – 10:45   Integrering av riskhantering i kvalitets- och miljöledningssystem

  Fler och fler företag och organisationer arbetar med att integrera/synkronisera olik...