• Risker, möjligheter och tröskeleffekt

  3 December 2018
 • Vi befinner oss i början av återuppbyggnaden av det svenska civila försvaret och här är bland annat livsmedelsförsörjning ett prioriterat område. Vad kommer att krävas för att vi ska få mat på bordet även om det värsta händer? Kan försvarsmakten laga egen mat och kommer staden försörja alla? Kommer el, kommunikation, it-system, dricksvatten och transport behövas när mat ska produceras och levereras i ett gråzonsläge? Kommer vi kunna använda våra betalkort, hur ser försörjningskedjan ut oc...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Kommunernas ansvar för krisberedskapen

  7 November 2018
 • Sveriges 290 kommuner har ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar inom sitt geografiska område. En ny mandatperiod innebär att mycket ska på plats senast sista december under mandatperiodens första år. Bland annat ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunens mål och inriktning för krisberedskapsarbetet, om styrning, processer för risk och sårbarhetsanalys och ambitioner i geografiskt områdesansvar.

  När det gäller risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen analysera v...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Hur man efter fyra timmar kan uppnå effekt med kontinuitetshanteringen

  24 Oktober 2018
 • Kan man verkligen få effekt och verksamhetsnytta med kontinuitetshanteringsarbetet redan efter fyra timmar? Ja, det hävdar Basalts konsulter inom kontinuitetshantering Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson. För kunskapen om vilka behov som organisationen måste säkerställa oavsett yttre eller inre påfrestningar är något som finns i varje organisation. Det är när organisationen under en halv eller heldag får möjlighet att lyfta, vrida och vända på all sin kunskap om leveranser, resurser ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Har er organisation uppgifter som oavsett händelse måste fungera?

  16 Oktober 2018
 • Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och utföra uppgifter. Håller vi inte koll på vad som kan hända och hur organisationen faktiskt kan påverkas av ett avbrott, kan verksamhetens långsiktiga överlevnad faktiskt hotas. I värsta fall kan samhällsviktiga funktioner eller verksamhet påverkas negativt.

  Kontinuitetshantering handlar om att skapa förutsättningar för en organisation att hållbart överleva. S...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • SIS perspektivdag konferens

  9 Februari 2017
 • Nu kan du äntligen säkra din plats till SIS Perspektivdag – Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.

  Den 6 april kommer vår seniorkonsult Fredrik Pettersson att delta som talare på SIS konferens. Läs mer i nedanstående info ifrån SIS.

  09:45 – 10:45   Integrering av riskhantering i kvalitets- och miljöledningssystem

  Fler och fler företag och organisationer arbetar med att integrera/synkronisera olik...