• Basalt kan hjälpa er att upptäcka om ni blir utsatta för IT-angrepp

  22 Februari 2018
 • Både i Sverige och utomlands rapporteras det allt oftare om ett nytt sätt att angripa företag och myndigheter, med syfte att hitta exempelvis affärskritisk information eller insikt i / om samhällsviktig verksamhet.

  Det nya är att angriparen väljer ett tillvägagångssätt som i korthet innebär att man når sitt mål, hittar rätt information hos olika företag eller myndigheter, via en av företagets eller myndighetens tjänsteleverantörer till vilka man helt eller delvis outsourcat sin...

 • Skribent

 • Sveriges territorialgräns går genom din och min dator

  16 Februari 2018
 • Den 14 februari deltog Katarina Kjellman och Michael Palmaer i Säkerhets- och Försvars Företagens (SOFF) Cyberförsvarsdag i Stockholm med temat Cybersäkerhet i nationens intresse. Programmet bjöd på flera aktuella ämnen och talare från tex Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets Radioanstalt, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Försvarshögskolan. Fokus var digitalisering, teknikutveckling och den tilltagande antagonistiska dimensionen i cyberrymde...

 • Skribent

  Michael är säljare på Basalt AB och har lång erfarenhet från affärsutveckling och marknadsföring med fokus på kundnytta och komplex lösningsförsäljning. Med sitt kundorienterade sätt har Michael vunnit stor respekt och förtroende i kundledet vilket driver affärer och nöjda kunder.

 •  Med Basalt skapas rätt skyddsnivå

  1 Februari 2018
 • Nedanstående artikel publiceras idag i tidningen Veckans affärer. Vi är stolta över vår verksamhet och är jätteglada över vår publicitet!

  Text & Foto: BASALT 

  Basalt AB är ett bolag som erbjuder produktion av säkra IT-system och tjänster inom systematiskt säkerhetsarbete och IT-säkerhet. Med flera stora aktörer bland sina kunder har Basalt de redskap och den erfarenhet som krävs för att möta såväl omvärldens hot som kundernas be...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

 • Basalt om utvecklad kontinuitetshantering

  22 Januari 2018
 • Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och det blir mer och mer tydligt att vi måste säkerställa samhällets lokala förmåga att leverera kritiska delar och nivåer inom såväl sitt verksamhetsansvar som geografiskt ansvar. Detta innebär att det inte räcker med den traditionella synen på kontinuitetshantering so...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt ställde ut på Mötesplats Samhällssäkerhet

  21 December 2017
 • Den 28-29 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet och Basalt deltog som utställare och föredragshållare!

  Ämnesområdena för mötesplatsen var bredare i år än tidigare år. Årets mötesplats fokuserade på såväl den återupptagna totalförsvarsplaneringen, krisberedskap som arbetet med att värna demokrati och öppenhet. Basalt tog tillfället i akt att visa upp våra produkter och tjänster inom verksamhetsskydd och vi som deltog i mässan passade också på att besök...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Röda Hattar i Finländska Moln

  11 December 2017
 • Red Hat anordnar emellanåt workshops för sina partners. I slutet av november anordnade de en tre dagar lång Cloud Infrastructure Architecture Workshop i Helsingfors. Denna workshop hade fokus på Red Hats produkter inom molnet och hur man som partner kan använda dessa produkter för att lösa sina kunders behov. Basalt åkte dit för att ta pulsen på det senaste inom cloud och Red Hats produktportfölj.

 • Skribent

  Christoffer är en certifierad specialist inom Linux med en masterexamen inom IT-säkerhet och Artificiell Intelligens. Han skriver oftast om sin erfarenhet inom Red Hat, DevOps och container-teknologi.

 • Hur ser dagens livsmedelsförsörjning i kris ut?

  7 December 2017
 • Hur bygger vi upp ett nytt civilt försvar, hur länge klarar Sverige av en total avspärrning innan livsmedlen tar slut i våra affärer och hur ser dagens livsmedelsförsörjning i kris ut? Det och mycket mer fick deltagarna i Mötesplats livsmedelsförsörjning ta del av när Livsmedelsverket samlade nästan 100 personer från kommuner, myndigheter, livsmedelsproducenter, livsmedelsdistributörer, forskare och branschorganisationer.

  Harald Svensson från Jordbruksverket inledde dagen med att beskr...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt deltog i Offsäks höstkonferens

  28 November 2017
 • Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet (offsäk) är en intresseorganisation för de som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i offentlig sektor.
  Föreningen består av organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post & Telestyrelsen m.fl. och varje höst anordnar föreningen en höstkonferens. I år deltog Basalts Katarina Kjellman och Katarina fick bl.a. lyssna till flera intressanta föreläsningar o...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Bergsäker november

  8 November 2017
 • IT-säkerhetsläget i Sverige

  Händelserna kring Transportstyrelsen har nog inte undgått någon. Själv tycker jag att det är bra att det hänt. Det har satt fokus och ljus på IT-säkerhetsfrågorna för myndigheter och outsourcing när det till och med kan kosta politiker och ministrar jobbet. IT-säkerhet är osynligt och osexigt. Det syns inte utåt vilken nivå på IT-säkerhet som din organisations IT-arkitektur har förrän det är för sent och du är hackad. Och kanske upptäcks det inte ens när i...

 • Skribent

  Jens är IT-ansvarig på Basalt. Han är en senior tekniker som har arbetat inom såväl privat som offentlig sektor, både som anställd och som konsult. Han har en gedigen kompetens och erfarenhet inom IT-säkerhet, drift och förvaltning.

 • Möt oss på Mötesplats Samhällssäkerhet

  1 November 2017
 • Mötesplats samhällssäkerhet är ett forum med konferens och parallell utställning, där centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Jag och mina kollegor finns på plats och kommer att visa upp vilka verktyg vi kan bidra med för att skapa e...