• Nätverk bygger ett starkt totalförsvar – när vi förstår varandra

  3 Maj 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om ledningsförmåga och nu är det dags att borra lite i nätverk. I det här sammanhanget betyder nätverk olika människors och organisationers förmåga att samarbeta före, under och efter en allvarlig händelse.

  Varken krisberedskapssystemet eller totalförsvaret är organis...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt 10 år – en gasell med samhällsengagemang

  23 April 2019
 • Växande vilja att stötta samhället i stort och leverera mer än bara tekniska lösningar

  Under de tio år som vi varit verksamma, har mycket hänt. Vi lever i en ständigt föränderlig omvärld där nya tankar, produkter och direktiv ständigt påverkar vår verklighet. Det ställer stora krav på oss för att vi alltid ska vara angelägna och aktuella. Därför känns det extra roligt att vi två år i rad, 2014 och 2015,

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

  • Basalt 10 år – från underkonsult till myndighetsleverantör

   9 April 2019
  • Att vinna en upphandling och gå från att leverera tjänster till att leverera ett helhetsåtagande

   Under de tio år vi funnits har det hänt mycket. Den kanske viktigast milstolpen i företagets historia passerades 2013. Då vann vi en stor upphandling med en svensk myndighet i tuff konkurrens med många större, namnkunniga företag. För oss blev det ett kvitto på att vi på Basalt gjort och tänkt rätt.

   I och med att vi vann upphandlingen, gick vi från att vara ett tekni...

  • Skribent

   Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

  • Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

   5 April 2019
  • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

   Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

  • Skribent

   Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

  • Har ni ledningsförmågan när påfrestningarna ökar?

   21 Mars 2019
  • Det enda som är riktigt säkert är att vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden!

   Vi kan ana att vi på olika sätt kommer att utsättas för påfrestningar. Vi kan ana att vi kommer att bli överraskade och hamna i situationer där de resurser som vi själva förfogar över inte på långa vägar är tillräckliga. Vi kan ana att om vi förbereder oss även på händelser som i dag kan te sig ”osannolika” kommer vi att klara oss bättre än om vi förutsätter och hoppas att det svåra...

  • Skribent

   Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

  • Basalt 10 år – de första stegen

   20 Mars 2019
  • Djup teknisk kunskap, samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad

   För 10 år sedan startade Basalt sin verksamhet. Under våra första verksamhetsår var vi ett renodlat teknikkonsultbolag verksamt inom bland annat försvarssektorn. Att vi redan från början arbetade med kunder med mycket höga krav på säkerhet, öppnade våra ögon för samhällets sårbarhet. Här föddes vårt samhällsengagemang.

   Även om våra leveranser under 2009 och de närmaste åren därefter,...

  • Skribent

   Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

  • Har er organisation uppgifter som oavsett händelse måste levereras?

   12 Mars 2019
  • Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och utföra uppgifter. Håller vi inte koll på vad som kan hända och hur organisationen faktiskt kan påverkas av ett avbrott, kan verksamhetens långsiktiga överlevnad faktiskt hotas. I värsta fall kan samhällsviktiga funktioner eller verksamhet påverkas negativt. För ibland inträffar ju faktiskt händelser som kan orsaka störningar i vardagen. En sådan händelse är till exempel ela...

  • Skribent

   Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

  • Besök vår IT-ansvarig på konferensen MEA2019

   1 Mars 2019
  • Linn Leneklint kommer under 13-14 mars att delta som talare under Manage Engine Användarkonferens 2019 i Stockholm som anordnas av Inuit.

   Linn kommer prata om vilka svårigheter man som företag kan uppleva när man inte har en CMDB. Vilka effekter som vi på Basalt kunde se direkt efter att vi infört en CMDB här hos oss. Vilka svårigheter var det under själva införandet och hur ser vi på det idag? Använder vi det ens idag? Kom och träffa Linn under MEA2019, så får ni veta mer!

   ...
  • Skribent

   Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

  • Basalt är nu medlemmar i SOFF

   21 Februari 2019
  • Medlemskap ger bättre förutsättningar att vara med och skapa ett tryggare och mer robust samhälle.

   Basalt har valt att bli medlemmar i SOFF, branschorganisationen för försvar och säkerhetsföretag i Sverige, som arbetar för att skapa goda förutsättningar för företag inom branschen. De verkar också för att öka förståelsen för att Sverige behöver en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas.

   – SOFF gör ett angeläget arbete ...

  • Skribent

   Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande för både företaget, medarbetare och sociala medier stort.

  • Vem trodde att de digitala vägskyltarna skulle hackas?

   18 Februari 2019
  • Cyberförsvarsdagen är över för detta år. En dag som fokuserade på samarbete, brist på samarbete, hot men framförallt möjligheter. Möjligheter att göra saker bättre, annorlunda och säkert. Men säkerhet handlar om så mycket mer än bara cybersäkerhet. Idag digitaliserar vi så mycket vi kan, och genom digitalisering möjliggör vi samarbete, informationsutbyte och tillhandahåller angreppspunkter.

   Vem hade trott att de digitala vägskyltarna som idag finns, skulle hackas?

   ...
  • Skribent

   Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.