• Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

  5 April 2019
 • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

  Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Har ni ledningsförmågan när påfrestningarna ökar?

  21 Mars 2019
 • Det enda som är riktigt säkert är att vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden!

  Vi kan ana att vi på olika sätt kommer att utsättas för påfrestningar. Vi kan ana att vi kommer att bli överraskade och hamna i situationer där de resurser som vi själva förfogar över inte på långa vägar är tillräckliga. Vi kan ana att om vi förbereder oss även på händelser som i dag kan te sig ”osannolika” kommer vi att klara oss bättre än om vi förutsätter och hoppas att det svåra...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Basalt 10 år – de första stegen

  20 Mars 2019
 • Djup teknisk kunskap, samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad

  För 10 år sedan startade Basalt sin verksamhet. Under våra första verksamhetsår var vi ett renodlat teknikkonsultbolag verksamt inom bland annat försvarssektorn. Att vi redan från början arbetade med kunder med mycket höga krav på säkerhet, öppnade våra ögon för samhällets sårbarhet. Här föddes vårt samhällsengagemang.

  Även om våra leveranser under 2009 och de närmaste åren därefter,...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

 • Har er organisation uppgifter som oavsett händelse måste levereras?

  12 Mars 2019
 • Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och utföra uppgifter. Håller vi inte koll på vad som kan hända och hur organisationen faktiskt kan påverkas av ett avbrott, kan verksamhetens långsiktiga överlevnad faktiskt hotas. I värsta fall kan samhällsviktiga funktioner eller verksamhet påverkas negativt. För ibland inträffar ju faktiskt händelser som kan orsaka störningar i vardagen. En sådan händelse är till exempel ela...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Besök vår IT-ansvarig på konferensen MEA2019

  1 Mars 2019
 • Linn Leneklint kommer under 13-14 mars att delta som talare under Manage Engine Användarkonferens 2019 i Stockholm som anordnas av Inuit.

  Linn kommer prata om vilka svårigheter man som företag kan uppleva när man inte har en CMDB. Vilka effekter som vi på Basalt kunde se direkt efter att vi infört en CMDB här hos oss. Vilka svårigheter var det under själva införandet och hur ser vi på det idag? Använder vi det ens idag? Kom och träffa Linn under MEA2019, så får ni veta mer!

  ...
 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Basalt är nu medlemmar i SOFF

  21 Februari 2019
 • Medlemskap ger bättre förutsättningar att vara med och skapa ett tryggare och mer robust samhälle.

  Basalt har valt att bli medlemmar i SOFF, branschorganisationen för försvar och säkerhetsföretag i Sverige, som arbetar för att skapa goda förutsättningar för företag inom branschen. De verkar också för att öka förståelsen för att Sverige behöver en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas.

  – SOFF gör ett angeläget arbete ...

 • Skribent

  Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande för både företaget, medarbetare och sociala medier stort.

 • Vem trodde att de digitala vägskyltarna skulle hackas?

  18 Februari 2019
 • Cyberförsvarsdagen är över för detta år. En dag som fokuserade på samarbete, brist på samarbete, hot men framförallt möjligheter. Möjligheter att göra saker bättre, annorlunda och säkert. Men säkerhet handlar om så mycket mer än bara cybersäkerhet. Idag digitaliserar vi så mycket vi kan, och genom digitalisering möjliggör vi samarbete, informationsutbyte och tillhandahåller angreppspunkter.

  Vem hade trott att de digitala vägskyltarna som idag finns, skulle hackas?

  ...
 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Ett samtal om Basalts satsning inom krisberedskap och totalförsvar

  30 Januari 2019
 • I mitten av januari började Anders Brännström som senior rådgivare på Basalt, med ansvar att bygga företagets satsning inom krisberedskap och totalförsvar. Med sin långa tjänstgöring inom Försvarsmakten, har Anders en gedigen erfarenhet av vad det innebär att värna det svenska samhället och vad en återuppbyggnad av det svenska totalförsvaret kan innebära för såväl det offentliga som det privata.

  När Anders diskuterar krisberedskap och totalförsvar tillsammans med sin kollega Katarina K...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Vi välkomnar Anders Brännström till Basalt

  21 Januari 2019
 • Basalt förstärker sin förmåga att göra skillnad för Sveriges krisberedskap och totalförsvar

  En av Sveriges främsta experter på krisberedskap och totalförsvar, Anders Brännström, börjar på Basalt för att leda företagets satsning inom området.

  Behovet av att höja Sveriges beredskapsnivå har aktualiserats det senaste året, mycket genom Försvarsberedningens första delrapport ”Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det ci...

 • Hur äter man en elefant – eller fördelen med riskbaserat arbetssätt

  20 December 2018
 • Det finns många sätt att möta vardagen och den allt mer komplexa och osäkra omvärlden. Vår erfarenhet är att säkerhetsarbetet ofta tenderar blida ett eget ekosystem i en organisation, inte en del av organisationens ekosystem. Det blir ofta något som ska lösas i isolation av just vardagen, leveransen, verksamheten och målen. Antingen blir allt ett hot och nästan allt behöver skyddas, eller så är det något som upplevs som onödiga restriktioner, svårt och obegripligt. Det bildas reservat där...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.