• Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

  24 Juni 2019
 • Det finns olika definitioner av vad en effekt är, men i detta sammanhang ser vi en effekt som det långsiktiga resultatet av en process.

  CMDB är en viktig del för att framgångsrikt införa ITIL i organisationen, men att det finns flera fällor som fäller många. Teorin beskriver hur det finns starka bevis som visar hur CMDB-projekt kan bli farliga när oberoende grupper inom IT (servicedesk, datacenter) försöker bygga sina ”egna” CMDB. Under 2006 presenterades några effekter som ide...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Låt oss bygga upp motståndskraften

  12 Juni 2019
 • Napoleon I lär ha uttryckt att moralen förhåller sig till styrkan som tre till ett.

  Han menade att långt viktigare än fysiska och materiella förhållanden, är viljan och kraften hos människor och organisationer att härda ut även under mycket svåra förhållanden.

  Historien uppvisar några exempel där framgång har vunnits på grund av individernas och organisationernas vilja och motståndskraft snarare än tillgängliga resurser. Historien om Pavlovs hus under slaget vid Staling...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Vilka svårigheter innebär ett införande av CMDB?

  11 Juni 2019
 • Teorin beskriver en del svårigheter som identifierades vid införandet av CMDB. Den första handlade om att det är svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Poängen med detta menade teorin hade med spårbarheten att göra. Det är inte alltid det är nödvändigt att kunna spåra varje enskild CI, medan i vissa andra fall är det viktigt. Organisationens egna processer stämmer inte alltid överens med processerna som IT...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Hur ska man införa en CMDB, i teorin?

  4 Juni 2019
 • Det kan anses som svårt att införa en CMDB i en organisation. Hur beskriver teorin att man på bästa sätt ska bedriva införandet?

  En av de svårigheter man kan stöta på vid införandet är att det kan upplevas som svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Det är inte heller alltid organisationens egna processer stämmer överens med processerna som ITIL arbetat fram. Processerna kan påverka hur CMDB ska komma att fungera. För att kunna använda en CMDB ...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilken nytta kan man ha av en CMDB?

  28 Maj 2019
 • En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, detta genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare. Genom optimering av tjänstetillgångarnas prestanda förbättras den totala servicen, kostnader och risker som orsakats av dåligt skötta tillgångar, t.ex. driftstörningar optimeras. Configuration Management, CM, ger en bättre inblick när det kommer till exakta presentatio...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Säkerhet – kultur eller bara kul

  23 Maj 2019
 • 28 maj håll SIS Informationssäkerhetsdag med fokusering på hur säkerhet kan införlivas som en del av företagens kultur. Basalt finns med på dessa dagar.

  Vi pratar gärna om hur säkerhet är en naturlig del av vår företagskultur och hur vi kan hjälpa er att uppnå detsamma. En kul tur till säker kultur.

  Ladda gärna hem vårt produktblad om “Säkerhet är pengar̶...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Vad består en CMDB av och är det en tillgång?

  21 Maj 2019
 • En CMDB består av en mängd Configuations Items, CIs. Det finns ett gäng definitioner av CI. Lacy & Norfolk (2010) definierar CI som alla objekt som måste hanteras för att leverera en IT-tjänst. CI är typiskt IT-tjänster, hårdvara, mjukvara, byggnad, människor och formell dokumentation som processdokumentation och tjänstenivåavtal. Information kring varje CI registreras i en konfigurationspost och underhålls sedan under hela dess livscykel av CM.

  Eriksson & Öberg (2013) ger exem...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Red Hat Summit 2019

  16 Maj 2019
 • En gång per år bjuder världens största Open Source-företag under 3 intensiva dagar in kunder, partners och nördar för att tillsammans dela sin kunskap, berättelser och visioner. I år åkte Basalt till Boston för att ta pulsen på det senaste inom Linux och Open Source. En dag fylld med labbar, demonstrationer, keynotes och föreläsningar. För att inte nämna ett mässgolv där över 100 sponsorer fanns på plats.

  Red Hat OpenShift 4

  En av de största trenderna inom IT just nu är contain...

 • Skribent

  Christoffer är en certifierad specialist inom Linux med en masterexamen inom IT-säkerhet och Artificiell Intelligens. Han skriver oftast om sin erfarenhet inom Red Hat, DevOps och container-teknologi.

 • CMDB hjälpte oss – kan det hjälpa er organisation?

  14 Maj 2019
 • För ett antal år sedan införde vi en CMDB här på Basalt, och i samma veva genomfördes en studie i detta ämne. Vilka effekter skulle vi som drifttekniker egentligen kunna se efter införandet? Studien arbetade kring två frågeställningar:

  Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag? Uppnår CMDB driftteknikernas förväntningar på effekter?

  I en serie blogginlägg kommer jag gå ig...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Basalt 10 år – i startgroparna inför nästa dekad

  7 Maj 2019
 • Ett systematiskt säkerhetsarbete en del i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret

  Basalts första tio år varit fantastiska – långt mer fantastiska än vad vi någonsin kunde önska oss när vi startade resan 2009. Under de tio år som ligger närmast framför oss vill vi växla upp arbetet ytterligare och öka vår närvaro. Vi kommer att fortsätta som vi börjat, men med ett ännu tydligare fokus på säkerhet och totalförsvar.

  Behovet av att öka Sveriges och vårt samhä...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.