• Risker, möjligheter och tröskeleffekt

  3 December 2018
 • Vi befinner oss i början av återuppbyggnaden av det svenska civila försvaret och här är bland annat livsmedelsförsörjning ett prioriterat område. Vad kommer att krävas för att vi ska få mat på bordet även om det värsta händer? Kan försvarsmakten laga egen mat och kommer staden försörja alla? Kommer el, kommunikation, it-system, dricksvatten och transport behövas när mat ska produceras och levereras i ett gråzonsläge? Kommer vi kunna använda våra betalkort, hur ser försörjningskedjan ut oc...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt i expertpanel om Säkerheten i fokus

  19 November 2018
 • Analyssverige.se bjöd in Basalts VD Nicklas Haglund till att delta i en expertpanel med Säkerheten i fokus, som publicerades som en bilaga i Dagens Industri.

  Frågorna som ställdes var:

  1. Berätta om ert företag!

  Basalt AB har huvudkontor med systemfabrik i Enköping samt filialkontor i Stockholm. Företaget har 60 medarbetare som levererar säkra och robusta ledningssystem och konsulttjänster inom systematisk säkerhet och systemintegrati...

 • Skribent

  Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande och sociala medier stort.

 • Ledningssystem – är det ett IT-system?

  14 November 2018
 • Inom alla organisationer och företag finns processer och riktlinjer som beskriver ledningens viljeyttring om hur arbetet skall bedrivas. Det finns policys om likabehandling eller jämställdhet, säkerhet, hållbarhet, informationssäkerhet med flera. Det finns riktlinjer och instruktioner som vänder sig till medarbetare och leverantörer för att beskriva hur delar av arbetet skall utföras.

  Gemensamt för dessa är att de är dokumenterade. Är de inte dokumenterade, finns de inte. Ett ledningss...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Kommunernas ansvar för krisberedskapen

  7 November 2018
 • Sveriges 290 kommuner har ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar inom sitt geografiska område. En ny mandatperiod innebär att mycket ska på plats senast sista december under mandatperiodens första år. Bland annat ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunens mål och inriktning för krisberedskapsarbetet, om styrning, processer för risk och sårbarhetsanalys och ambitioner i geografiskt områdesansvar.

  När det gäller risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen analysera v...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Informationssäkerhet – vad betyder det?

  31 Oktober 2018
 • Om vi delar upp ordet i två delar Information och Säkerhet – blir det kanske tydligare.

  På Wikipedia står ”Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta. Information utgör substansinnehållet...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Hur man efter fyra timmar kan uppnå effekt med kontinuitetshanteringen

  24 Oktober 2018
 • Kan man verkligen få effekt och verksamhetsnytta med kontinuitetshanteringsarbetet redan efter fyra timmar? Ja, det hävdar Basalts konsulter inom kontinuitetshantering Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson. För kunskapen om vilka behov som organisationen måste säkerställa oavsett yttre eller inre påfrestningar är något som finns i varje organisation. Det är när organisationen under en halv eller heldag får möjlighet att lyfta, vrida och vända på all sin kunskap om leveranser, resurser ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Har er organisation uppgifter som oavsett händelse måste fungera?

  16 Oktober 2018
 • Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och utföra uppgifter. Håller vi inte koll på vad som kan hända och hur organisationen faktiskt kan påverkas av ett avbrott, kan verksamhetens långsiktiga överlevnad faktiskt hotas. I värsta fall kan samhällsviktiga funktioner eller verksamhet påverkas negativt.

  Kontinuitetshantering handlar om att skapa förutsättningar för en organisation att hållbart överleva. S...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Informationssäkerhet bara i oktober?

  4 Oktober 2018
 • Genom ett EU-initiativ har oktober utsetts till informationssäkerhetsmånad för att öka medvetenheten om digitala risker. I Sverige leds initiativet av MSB, polisens Nationella Bedrägericenter (NBC)och företagssajten verksamt.se. Vi på Basalt har informationssäkerhet i fokus året runt.

  För oss på Basalt handlar informationssäkerhet handlar om att ta ett helhetsgrepp om verksamheten. Vi kallar det verksamhetsskydd. Tolv månader om året hjälper vi våra kunder med säkerhet...

 • Skribent

  Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande och sociala medier stort.

 • Säkerhet är lönsamt

  31 Augusti 2018
 • Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete sparar pengar genom att skapa ordning och reda samt minska risken för störningar. Och för organisationer som redan arbetar med strukturerad riskhantering, är det enkelt att efterleva de nya kraven. Det var budskapet på Basalts augusti-frukostmöte kring NIS-direktivet.

  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, eller NIS-regleringen, som trädde i kraft första augusti, berör samhällsaktör...

 • Paketerad, förvaltad och supporterad implementation av ELK-stacken

  9 Juli 2018
 • En aktuell lösning på ett länge eftersatt problem. Basalts lösning för logghantering ger långvarig säkerhet till förutsägbar kostnad.

  Hantering av system- och säkerhetsloggar har alltid varit av yttersta vikt i ett IT-system. Men logghanteringen har alldeles för länge varit eftersatt av företag och myndigheter. Idag är det kanske ett av de mest aktuella områdena att implementera i nya och gamla IT-miljöer. Det handlar inte bara om att skapa högre säkerhet och spårbarhet, utan ...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.