• Basalts slutsatser om CMDB

  20 Augusti 2019
 • I den studie som genomfördes i samband med införandet identifierades en generell slutsats att införandet blev lyckat och driftteknikerna som skulle arbeta med den tyckte det fungerade bra. Utifrån resultaten från studien gick det att se att litteraturen täckte alla viktiga delar när det kom till införandet. Men det gällde att ta sig tid att se över vilka förutsättningar som fanns för det enskilda företaget. En viktig lärdom att ta med var att se till att ha ordentligt med tid, oavsett vilken ...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Vilka effekter upplevde Basalt efter införande av CMDB?

  14 Augusti 2019
 • För att kunna mäta vilka effekter som vi på Basalt kunde identifiera, genomfördes en andra enkät som analyserades gentemot den första.

  Av de effekter som tillhörde Nå Information blev tre av fyra effekter uppfyllda. Respondenterna ansåg sig upplevt positiva effekter kring kostnadskontroll, informationskällor och spårbarhet. Utifrån en analys av detta identifieras det att Nå Information har bidragit med positiva effekter efter införandet av CMDB. Alla identifierade effekter hade innan e...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

  7 Augusti 2019
 • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

  Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Hur införde vi på Basalt CMDB?

  16 Juli 2019
 • Nu är det dags att gå in på hur vi införde CMDB hos oss på Basalt. För att kunna få mätbara effekter genomförde vi en enkät innan införandet och en enkät efter. Den första enkäten som genomfördes handlade om att få driftteknikernas syn på hur arbetssituationen var innan CMDB infördes.

  Respondenterna förväntade sig att en CMDB skulle ge en bättre överblick över de komponenter som utgjorde den interna IT-miljön. De ville kunna härleda och avhjälpa problem på ett bättre sätt. Respondenter...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Med vardagen och leveransförmåga som grund börjar vi bygget av svenskt totalförsvar

  9 Juli 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om dessa områden och nu är det dags att borra lite djupare i hur man kan göra för att fortsätta arbetet med att bygga totalförsvarsförmåga.

  Kommuner och företags förmåga att hantera avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att inom totalförsvaret hantera statsunderstödda handlingar med fientligt syfte o...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt i Almedalen 2019

  3 Juli 2019
 • Under tre dagar har Basalt AB befunnit sig i Almedalen för att ta del av olika seminarier och nätverka. Fokus har naturligtvis legat på totalförsvar och det blev cirka 20 seminarier för Basalts Anders Brännström, Eva Hamberg, Nicklas Haglund och Katarina Kjellman.

  Upplevelsen var att det var stort fokus på klimatfrågor, säger Eva Hamberg. Men det fanns även ett flertal som fokuserade på totalförsvarsfrågor och gråzonsproblematiken. Seminarierna innehöll egentligen inga nyheter ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Träffa oss under Almedalsveckan

  28 Juni 2019
 • Almedalsveckan är Sveriges största mötesplats där samhällsintresserade och personer inom näringslivet träffas för att diskutera utmaningar i vårt framtida samhälle.

  Basalt kommer att vara på plats för att delta på intressanta seminarier, mingla och förhoppningsvis träffa många nya och gamla kontakter! Vill du veta mer om vårt erbjudande eller få en pratstund med någon av oss och kanske få veta mer om våra lediga tjänster, så kontakta oss direkt enligt nedanstående uppgifter.

  ...
 • Skribent

  Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande för både företaget, medarbetare och sociala medier stort.

 • Vilka effekter kan man vänta sig med CMDB?

  24 Juni 2019
 • Det finns olika definitioner av vad en effekt är, men i detta sammanhang ser vi en effekt som det långsiktiga resultatet av en process.

  CMDB är en viktig del för att framgångsrikt införa ITIL i organisationen, men att det finns flera fällor som fäller många. Teorin beskriver hur det finns starka bevis som visar hur CMDB-projekt kan bli farliga när oberoende grupper inom IT (servicedesk, datacenter) försöker bygga sina ”egna” CMDB. Under 2006 presenterades några effekter som ide...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.

 • Låt oss bygga upp motståndskraften

  12 Juni 2019
 • Napoleon I lär ha uttryckt att moralen förhåller sig till styrkan som tre till ett.

  Han menade att långt viktigare än fysiska och materiella förhållanden, är viljan och kraften hos människor och organisationer att härda ut även under mycket svåra förhållanden.

  Historien uppvisar några exempel där framgång har vunnits på grund av individernas och organisationernas vilja och motståndskraft snarare än tillgängliga resurser. Historien om Pavlovs hus under slaget vid Staling...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Vilka svårigheter innebär ett införande av CMDB?

  11 Juni 2019
 • Teorin beskriver en del svårigheter som identifierades vid införandet av CMDB. Den första handlade om att det är svårt att bygga ett system som ska fungera på alla detaljnivåer i organisationen. Poängen med detta menade teorin hade med spårbarheten att göra. Det är inte alltid det är nödvändigt att kunna spåra varje enskild CI, medan i vissa andra fall är det viktigt. Organisationens egna processer stämmer inte alltid överens med processerna som IT...

 • Skribent

  Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.