• Säkerhet – kultur eller bara kul

  23 Maj 2019
 • 28 maj håll SIS Informationssäkerhetsdag med fokusering på hur säkerhet kan införlivas som en del av företagens kultur. Basalt finns med på dessa dagar.

  Vi pratar gärna om hur säkerhet är en naturlig del av vår företagskultur och hur vi kan hjälpa er att uppnå detsamma. En kul tur till säker kultur.

  Ladda gärna hem vårt produktblad om “Säkerhet är pengar̶...

 • Skribent

  Camilla är seniorkonsult inom informationssäkerhet. Camilla har en lång erfarenhet av att översätta verksamheters krav till fungerade säkerhetslösningar, både tekniska och administrativa, samt förmågan att omvända problem till möjligheter.

 • Vad består en CMDB av och är det en tillgång?

  21 Maj 2019
 • En CMDB består av en mängd Configuations Items, CIs. Det finns ett gäng definitioner av CI. Lacy & Norfolk (2010) definierar CI som alla objekt som måste hanteras för att leverera en IT-tjänst. CI är typiskt IT-tjänster, hårdvara, mjukvara, byggnad, människor och formell dokumentation som processdokumentation och tjänstenivåavtal. Information kring varje CI registreras i en konfigurationspost och underhålls sedan under hela dess livscykel av CM.

  Eriksson & Öberg (2013) ger exem...

 • Skribent

 • Red Hat Summit 2019

  16 Maj 2019
 • En gång per år bjuder världens största Open Source-företag under 3 intensiva dagar in kunder, partners och nördar för att tillsammans dela sin kunskap, berättelser och visioner. I år åkte Basalt till Boston för att ta pulsen på det senaste inom Linux och Open Source. En dag fylld med labbar, demonstrationer, keynotes och föreläsningar. För att inte nämna ett mässgolv där över 100 sponsorer fanns på plats.

  Red Hat OpenShift 4

  En av de största trenderna inom IT just nu är contain...

 • Skribent

  Christoffer är en certifierad specialist inom Linux med en masterexamen inom IT-säkerhet och Artificiell Intelligens. Han skriver oftast om sin erfarenhet inom Red Hat, DevOps och container-teknologi.

 • CMDB hjälpte oss – kan det hjälpa er organisation?

  14 Maj 2019
 • För ett antal år sedan införde vi en CMDB här på Basalt, och i samma veva genomfördes en studie i detta ämne. Vilka effekter skulle vi som drifttekniker egentligen kunna se efter införandet? Studien arbetade kring två frågeställningar:

  Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag? Uppnår CMDB driftteknikernas förväntningar på effekter?

  I en serie blogginlägg kommer jag gå ig...

 • Skribent

 • Basalt 10 år – i startgroparna inför nästa dekad

  7 Maj 2019
 • Ett systematiskt säkerhetsarbete en del i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret

  Basalts första tio år varit fantastiska – långt mer fantastiska än vad vi någonsin kunde önska oss när vi startade resan 2009. Under de tio år som ligger närmast framför oss vill vi växla upp arbetet ytterligare och öka vår närvaro. Vi kommer att fortsätta som vi börjat, men med ett ännu tydligare fokus på säkerhet och totalförsvar.

  Behovet av att öka Sveriges och vårt samhä...

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

 • Nätverk bygger ett starkt totalförsvar – när vi förstår varandra

  3 Maj 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om ledningsförmåga och nu är det dags att borra lite i nätverk. I det här sammanhanget betyder nätverk olika människors och organisationers förmåga att samarbeta före, under och efter en allvarlig händelse.

  Varken krisberedskapssystemet eller totalförsvaret är organis...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt 10 år – en gasell med samhällsengagemang

  23 April 2019
 • Växande vilja att stötta samhället i stort och leverera mer än bara tekniska lösningar

  Under de tio år som vi varit verksamma, har mycket hänt. Vi lever i en ständigt föränderlig omvärld där nya tankar, produkter och direktiv ständigt påverkar vår verklighet. Det ställer stora krav på oss för att vi alltid ska vara angelägna och aktuella. Därför känns det extra roligt att vi två år i rad, 2014 och 2015,

 • Skribent

  Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

  • Basalt 10 år – från underkonsult till myndighetsleverantör

   9 April 2019
  • Att vinna en upphandling och gå från att leverera tjänster till att leverera ett helhetsåtagande

   Under de tio år vi funnits har det hänt mycket. Den kanske viktigast milstolpen i företagets historia passerades 2013. Då vann vi en stor upphandling med en svensk myndighet i tuff konkurrens med många större, namnkunniga företag. För oss blev det ett kvitto på att vi på Basalt gjort och tänkt rätt.

   I och med att vi vann upphandlingen, gick vi från att vara ett tekni...

  • Skribent

   Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.

  • Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

   5 April 2019
  • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

   Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

  • Skribent

   Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

  • Har ni ledningsförmågan när påfrestningarna ökar?

   21 Mars 2019
  • Det enda som är riktigt säkert är att vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden!

   Vi kan ana att vi på olika sätt kommer att utsättas för påfrestningar. Vi kan ana att vi kommer att bli överraskade och hamna i situationer där de resurser som vi själva förfogar över inte på långa vägar är tillräckliga. Vi kan ana att om vi förbereder oss även på händelser som i dag kan te sig ”osannolika” kommer vi att klara oss bättre än om vi förutsätter och hoppas att det svåra...

  • Skribent

   Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.