• Kontinuitetshantering i förhållande till verksamhetskritiska informationsprocesser inom vårdenheter

  19 September 2019
 • Rätt vård till rätt patient i rätt omfattning i rätt tid och på rätt sätt – oavsett situation, plats och tidpunkt, oavsett avvikelse, incident eller kris

  Från och med september och fram till och med början av december genomför Basalt ett kontinuitetshanteringsprojekt i en region, där fokus ligger på verksamhetskritiska informationsprocesser. Under denna period kommer vi att genomföra 13 workshops, inom 7 vårdenheter.

  Att kunna upprätthålla...

 • Skribent

  Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.

 • Att fortsätta leverera oavsett händelse kräver förberedelser!

  27 Augusti 2019
 • I helgen drabbades Nyköpings sjukhus av ett ca. fem timmar långt elavbrott. Enligt en artikel i DN gick inte reservkraften igång eftersom den är belägen i samma ställverk där felet uppstod. Sjukhuset hade aktuella planer för att evakuera patienter och batteribackuper för att trygga absolut nödvändig vård så som syreförsörjningen till svårt sjuka patienter.

  Vår omvärld är komplex och görs sig ständigt påmind genom att på ett eller annat sätt påverka vår förmåga att nå mål och ut...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

  7 Augusti 2019
 • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

  Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Med vardagen och leveransförmåga som grund börjar vi bygget av svenskt totalförsvar

  9 Juli 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om dessa områden och nu är det dags att borra lite djupare i hur man kan göra för att fortsätta arbetet med att bygga totalförsvarsförmåga.

  Kommuner och företags förmåga att hantera avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att inom totalförsvaret hantera statsunderstödda handlingar med fientligt syfte o...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Basalt i Almedalen 2019

  3 Juli 2019
 • Under tre dagar har Basalt AB befunnit sig i Almedalen för att ta del av olika seminarier och nätverka. Fokus har naturligtvis legat på totalförsvar och det blev cirka 20 seminarier för Basalts Anders Brännström, Eva Hamberg, Nicklas Haglund och Katarina Kjellman.

  Upplevelsen var att det var stort fokus på klimatfrågor, säger Eva Hamberg. Men det fanns även ett flertal som fokuserade på totalförsvarsfrågor och gråzonsproblematiken. Seminarierna innehöll egentligen inga nyheter ...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Träffa oss under Almedalsveckan

  28 Juni 2019
 • Almedalsveckan är Sveriges största mötesplats där samhällsintresserade och personer inom näringslivet träffas för att diskutera utmaningar i vårt framtida samhälle.

  Basalt kommer att vara på plats för att delta på intressanta seminarier, mingla och förhoppningsvis träffa många nya och gamla kontakter! Vill du veta mer om vårt erbjudande eller få en pratstund med någon av oss och kanske få veta mer om våra lediga tjänster, så kontakta oss direkt enligt nedanstående uppgifter.

  ...
 • Skribent

  Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande för både företaget, medarbetare och sociala medier stort.

 • Låt oss bygga upp motståndskraften

  12 Juni 2019
 • Napoleon I lär ha uttryckt att moralen förhåller sig till styrkan som tre till ett.

  Han menade att långt viktigare än fysiska och materiella förhållanden, är viljan och kraften hos människor och organisationer att härda ut även under mycket svåra förhållanden.

  Historien uppvisar några exempel där framgång har vunnits på grund av individernas och organisationernas vilja och motståndskraft snarare än tillgängliga resurser. Historien om Pavlovs hus under slaget vid Staling...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Nätverk bygger ett starkt totalförsvar – när vi förstår varandra

  3 Maj 2019
 • Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot de tre områdena ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi har tidigare skrivit om ledningsförmåga och nu är det dags att borra lite i nätverk. I det här sammanhanget betyder nätverk olika människors och organisationers förmåga att samarbeta före, under och efter en allvarlig händelse.

  Varken krisberedskapssystemet eller totalförsvaret är organis...

 • Skribent

  Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.

 • Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

  5 April 2019
 • Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

  Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges s...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.

 • Har ni ledningsförmågan när påfrestningarna ökar?

  21 Mars 2019
 • Det enda som är riktigt säkert är att vi inte vet vad som kommer att hända i framtiden!

  Vi kan ana att vi på olika sätt kommer att utsättas för påfrestningar. Vi kan ana att vi kommer att bli överraskade och hamna i situationer där de resurser som vi själva förfogar över inte på långa vägar är tillräckliga. Vi kan ana att om vi förbereder oss även på händelser som i dag kan te sig ”osannolika” kommer vi att klara oss bättre än om vi förutsätter och hoppas att det svåra...

 • Skribent

  Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.